Friday, January 18, 2008

難兄難弟 (體育世界), (社會文化)


(圖﹕本屆世青盃殿軍奧地利隊)

十九世紀前的奧地利王國﹐為中歐和東南歐的霸主。這一個由哈布斯堡家族領導的國家﹐極盛時幅員涵蓋差不多整個中歐和東歐﹐然而十九世紀民族主義和自由主義興起﹐奧國對內面對小數民族的反抗﹐對外面對法德俄意等國的挑戰﹐實力江河日下。到了普法戰爭後﹐德國崛起成為日耳曼諸邦的頭頭﹐奧地利影響力和實力急降﹐只好下放身段跟匈牙利人分享權力﹐合組成奧匈帝國﹐及後還讓其他小數民族實行自治。只是奧王再力挽狂瀾也不能拯救倒塌的國家﹐奧匈帝國在一戰後分家﹐各小數民族紛紛獨立﹐奧地利和匈牙利從此都變為政治上無甚影響力的小國至今。挺有趣的是﹐兩國原為足球強國﹐但在近二十年﹐也年年退步﹐成為了不入流分子。

查奧地利和匈牙利兩國的足球歷史均十分深厚﹐前者在上世紀乃世界盃常客﹐在歐洲實力穩處中游位置﹐實力不在英法西葡諸國之下﹐國內球會如維也納迅速隊等亦在歐洲賽場屢屢有好表現﹔後者更不用說﹐五六十年代他們是和巴西齊名的足球強國﹐兩屆世界盃的亞軍說明了他的實力﹔他們人才輩出,出產了像普斯卡斯和哥錫等經典球星。

然而兩國在八十年代中葉起急速倒退﹐至今未有任何復甦之像。要追索他們的衰敗﹐原因數之不盡﹐但最要命的是他們兩國人民跟香港般﹐對參與足運的興趣連年降低 -- 這反映自注冊球員人數年年下跌的悲慘數據﹐政府又對足運發展漠不關心﹐而球市低迷亦令投資者卻步﹐凡此均令兩國足運倒退。兩者之中﹐奧國無疑算較好一點。奧地利足總希望籍本屆歐國盃重振聲威﹐在不斷的投入下得到了回報﹕'07年的世青盃奪得殿軍﹐國內好些球會(如薩爾斯堡)在歐洲賽場﹐表現亦有所進步。可是匈牙利就低處未算低﹐不單國足表現令人失望﹐就是球會賽事亦係一潭死水。據報曾有東歐猶太裔富商收購了傳統勁旅費倫賀斯﹐該富商本為費倫賀斯球迷﹐意圖成為另一個艾巴莫域治去振興擁護的球隊。然而他還是受不了球迷的暴力和種族歧視的言行﹐最終撤資賣盤。費倫賀斯最終破產收場﹐還被踢出頂級聯賽行列。 (相對之下﹐羅傑承先生則被擁南躉極度崇拜﹐真的是“同人唔同命也”。) 查匈牙利的球會本就財力有限﹐面對俄國和西歐聯賽的掘角﹐更加留不住任何好球員﹔再加上聯賽管治水平落伍﹐匈國足運前景跟香港的一樣慘淡。


(短片﹕Ujpest v Ferencvaros﹐褪了色的打0比戰)

說到此不禁想起另一個西歐國家比利時。當年比國球員波士文狀告球會挑戰轉會制度﹐推翻了舊制度﹐亦推倒了不少二線國家的聯賽﹐亦令不少國家的足運倒退﹐這包括了波士文自己的祖國比利時。比利時亦係多年未曾參加過大賽決賽週﹐國內球會近年亦少有作為﹐近年亦少有令人稱道的球員﹐足運前景一樣黯淡﹐他和上述兩國﹐可謂係難兄難弟呀.

5 comments:

梁巔巔 said...

:)

收買佬 said...

Welcome back.

Anonymous said...

小弟一向對比利時有好感,因當地女仔普遍幾靚 :p

正經的,比利時連續幾屆打入世界杯決賽週,是我一向欣賞的「國際賽版本」中型班!

舊年世青杯,比利時踢得幾好,進攻又流暢,未來足運斷估應該冇奧匈帝國咁暗淡。

收買佬 said...

>小弟一向對比利時有好感,因當地女仔普遍幾靚 :p

有幾正先﹖﹖

講開又講﹐家中電視壞了之後﹐這些日子
都係上網用sopcast 等看球。看了兩三
回比利時聯賽的extended highlights
後﹐覺得個聯賽水準認真麻麻﹐希望他們
的下一代會有進步啦。(至於匈牙利的球
賽﹐係看了五分鐘多後﹐小弟忍不住都
要close window....仲衰過中超港甲
呀, 大佬。:-))

Anonymous said...

我一直很好奇為什麼在上個世紀中期足球成績不錯的奧地利和匈牙利會在近年的足球重大比賽上都沒看見他們的蹤影,看了你的這篇文章後總算是了解了~~~
08年由奧地利當東道主的歐洲國家盃希望他們能好好加油!!!