Friday, October 15, 2004

現實(個人日記)

早兩日和通寶師兄"現實"一番後,有感而發,寫了這篇拙文....

話說收買佬讀小學一年級時,後排坐有一位叫姜君的同學。姜
君為人人如其姓,十分"夠薑"亦好"爛口" -- 收買佬學會說髒
話,姜君他功不可沒。姜君的火辣性格使他成為老師們的眼中
釘,姜君成績又不佳,結果升不了原校的中學,給派到去那些
Band 4/5 學校了;雖然如此,我倆還常常在牛津道或九龍仔公
園的球場碰頭。

中三、四時,有回在奶路臣街舊書店碰見姜君,打過招呼後互
道近況;原來姜君因為打架給踢了出校,現在天天漫無目的週
街盪。言談間姜君並無悔意,倒像很想"拖恆馬"找老師校長報
復似的。談不了多久,我有事先走了。自那回起約十數年,我
再沒有和姜君碰過頭,直到那天....

話說幾個月前某日和朋友在中區某西餐廳吃飯時,突然間有位
中年OL大聲的用英語投訴食物差劣,把一個年輕待應罵得狗血
淋頭。餐廳經理出來打圓場,又賠不是又送甜品甚麼的,才把
那位女賓安撫好。定神一看這位經理,啊?這不是姜君嗎?二
話不說招了他過來,難得他也一早認得我!(他說我的樣子神
態從小到大未變過,所以認到我!)互訴近況後,得知姜君結
了婚亦做了爸爸,"不努力點不成呀!" 眼前的姜君,老實有
禮,一副旅遊親善大使的樣子,以前好勇鬥狠的姜君不知去了
那?生活迫人,家庭的重擔,看來己把姜君的尖角磨得平鈍了。

7 comments:

os choi said...

替姜君高興還是惋惜呢?

DoA said...

我想這類故事其實才是尋常,法文不是有句C'est La Vie,這就是人生呀。生活磨人,身體機能也會退化,至少唔可以日日通頂,晚晚去滾。一個唔覺意有了伴侶生了孩子,自然要負上教養之責,為兒女忙。只要是為了子女,幾大轉變都會覺得值得。

不變才不尋常,你看長毛,他不變,還是大吵大鬧,大家覺得他好煩。

又,故事中的中年OL實是香港一大特產,討厭指數100,很多可愛美少女十多年後就會變成這類人辦,其變化的本質比姜君更要恐怖。(女BLOG友當然也可以平行地寫個男版的,否則要去平機會告我)

os choi said...

OL? 驚驚,怕怕!

POPEYE said...

只有楊左使傲氣永不變。
怕到只有楊左太和楊小使出現才會變。
拍排

Anonymous said...

Popeye: 先此聲明,我個仔/女係唔會叫"不悔"的。:)

公爵兄及OS Choi兄:正所謂好男不與女鬥,現實生活中,0個挺女人
我通常避開的,除非殺到埋身,退無可退啦。:)

所以個個都話我係惡死衰人。:)))


--- 小收收

os choi said...

忍無可忍還需忍,
退無可退還要退呀!

winking said...

哎呀~我未到中年,但係都好經常性地據理力爭囉噃~
食肆食物差,一般都係咁嫁啦,反而唔會投訴,下次唔再幫襯咪得囉~不過我最最最討厭人霸“占”,插隊嘅人我實鬧嫁~色狼呢,直頭揮拳以對...

好勇鬥狠有咩謂呢~出社會做事梗係唔變圓滑唔得啦~唉~有時候出賣勞力之餘,某程度連自尊都得出賣,否則都不用讀書創業了...